یک چشمم اشک و یک چشمم آه

دنیا دور سرم چرخید و من،

اصلا نمیدونم چی بنویسم

نمیدونم چی بگم

حال اون بچه ای رو داشتم که شیرینی رو گذاشتند توی دهانش و تا مزه شیرین رو چشید، از دهانش در آوردند و ...


دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده

انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

دنیای این روزای من درگیر تنهاییم شده

تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می کنم

آینده ی این خونه رو با شمع روشن می کنم

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می کنم

آینده ی این خونه رو با شمع روشن می کنم

در حسرت فردای تو تقویممو پر می کنم

هر روز این تنهاییو فردا تصور می کنم

هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست

اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می کنم

آینده ی این خونه رو با شمع روشن می کنم

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می کنم

آینده ی این خونه رو با شمع روشن می کنم

دنیای این روزای من همقد تن پوشم شده

انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

دنیای این روزای من درگیر تنهاییم شده

تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده

منبع : یادایام |حال این روزهای من منبع : یادایام |حال این روزهای من منبع : یادایام |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : یادایام |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من منبع : |حال این روزهای من
برچسب ها : روزای ,خونه ,روشن ,آینده ,آغوشتو ,رویای ,رویای خودم ,خودم آغوشتو ,کنیم دنیا ,تنها مدارا ,دنیا فراموشم